Laboratorije - Delatnost

Akreditacija
Institut IMS, odnosno njegove organizacione jedinice, su akreditovane kod Akreditacionog tela Srbije - ATS i to:
  • Prema SRPS ISO IEC 17025:2006 , Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje
Akreditovane laboratorije

Sve zainteresovane strane imaju pravo da podnesu prigovor ili žalbu na realizovanu uslugu. Sa prigovorima/žalbama će se postupati u skladu sa dokumentom IP 28 Prigovori i žalbe.Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke