Naučni blok - Naučno-istraživački kadar Instituta IMS

Istraživači u naučnim zvanjima

Naučni savetnici
dr Vencislav Grabulov, dipl.inž.met.
dr Nenad Šušić, dipl.građ.inž.
dr Zagorka Radojević, dipl.inž.tehn.
dr Ksenija Janković, dipl.građ.inž.
dr Miodrag Arsić, dipl.maš.inž.
dr Zoran Odanović, dipl.inž.met.
Viši naučni saradnici
dr Anja Terzić, dipl.građ.inž.
Naučni saradnici
dr Dragan Bojović, dipl.građ.inž.
dr Jelena Ćirilović, dipl.građ.inž.
dr Milica Vasić, dipl.inž.tehn.
dr Miloš Vasić, dipl.inž.tehn.
dr Lidja Kurešević, dipl.inž.geol.
dr Dejan Momčilović, dipl.inž.met.
dr Biljana Ilić, doktor tehn.nauka-građ.
dr Mladen Ćosić, dipl.građ.inž.

Istraživači u istraživačkim zvanjima

Istraživači saradnici
Ivana Delić-Nikolić, dipl.inž.geol.
Ljiljana Miličić, mastr.fiz.-hem.
Tea Spasojević-Šantić, mastr.anal.živ.sred.
Marko Stojanović, master.inž.građ.
Istraživači pripravnici
Nevenka Mijatović, dipl.inž.za hem.tehnologiju
Milica Mirković Marjanović, dipl.građ.inž.
Milorad Đusić, dipl.inž.tehn.
Dejan Dramlić, master analitičar ZŠS
Aleksandar Kijanović, magistar mašinstva

Stručna istraživačka zvanja

Stručni savetnici
dr Ksenija Đoković, dipl.inž.geol.
Ljiljana Lončar, dipl.građ.inž.
Mladen Mladenović, dipl.maš.inž.
Zoran Savić, dipl.maš.inž.
Zorica Kovačević, spec.maš.inž.
mr Vujadin Aleksić, dipl.inž.rudarstva
Stručni saradnici
Goran Petrović, dipl.inž.arh.
Željko Flajs, dipl.građ.inž.
Bojan Aranđelović, dipl.građ.inž.
Olivera Vušović, dipl.inž.geol.

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke