Centar za konstrukcije i prednaprezanje - Delatnost

Arhitektonsko i građevinsko projektovanje
 • sve vrste arhitektonskih, građevinskih i projekata konstrukcije i tehnologije građenja
 • konsalting u oblasti građevinarstva
  • koordinacija i upravljanje projektima
  • implementacija i upravljanje projektima
  • organizacija radova
  • stručni nadzor
  • kontrola kvaliteta
  • pregledi objekata
 • ispitivanje i sanacija konstrukcija
  • rad na terenu i u laboratoriji
  • statička i dinamička opterećenja
  • ispitivanja mostova i drugih kosntrukcija
  • ispitivanja građevinskih elemenata i sistema radi sertifikacije
  • eksperimentalni razvoj
 • razvoj i primena sistema prednaprezanja
  • sistemi prednaprezanja SPB i SPB SUPER
  • izvođenje radova i instruktaža
  • obuka kadrova za izvođenja radova
 • proizvodnja, isporuka i servis opreme za prednaprezanje
  • oprema za prednaprezanje
  • oprema za injektiranje
  • kotve za prednaprezanje

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke