Centar za metale i energetiku- Delatnost

Ispitivanja metodama bez razaranja i ispitivanja razaranjem
  • Ispitivanje i analiza stanja metala i proizvoda od metala
  • Ispitivanje mašinske opreme ( hidroelektrane, termoelektrane, površinski kopovi, oprema pod pritiskom...)

Etaloniranje uredjaja

Ekspertize

Konsalting usluge

Naučni radovi

Prezentaciju Centra za metale i eneregetiku na srpskom jeziku možete pokrenuti ovde
Prezentaciju Centra za metale i eneregetiku na ruskom jeziku možete pokrenuti ovde


Galerija Centra za metale i eneregetiku

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke