Centar za puteve i geotehniku - Delatnost

U okviru centra posluju odeljenja za geotehniku, nadzor i terenska ispitivanja, projektovanje saobraćajnica, laboratorija za puteve i geotehniku. Značajna aktivnost centra usmerena je ka terenskim i laboratorijskim geološko - geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima terena za potrebe izrade projektno - tehničke dokumentacije, za različite faze i nivoe projektovanja objekata visokogradnje, niskogradnje, saobraćaja i hidrogradnje, kao i za potrebe prostornog planiranja i zaštite životne sredine. Stručni nadzor, kontrola kvaliteta tokom građenja, rekonstrukcije i sanacije objekata različite namene, izrada studija, ekspertiza, konsultantske usluge, kompletan konsalting u oblasti geotehničkog inženjeringa neke su od delatnosti centra.

Geotehnička istraživanja i ispitivanja – in situ
Od terenskih istražnih radova izdvajamo izvođenje istražnih bušotina ( dubina do 300m ), standardnih penetracionih opita ( SPT ), statičkih penetracionih opita ( CPT i CPTU ), opita dilatometarskom sondom ( DMT i SDMT ), ispitivanja vodopropustljivosti tla različitim terenskim metodama ( VDP ), ugradnju pijezometarskih konstrukcija sa osmatranjem i praćenjem režima podzemnih voda i dr. Terenske metode ispitivanja šipova zauzimaju značajno mesto u našoj delatnosti, a na tržištu se izdvajamo kao lideri u toj oblasti u protekloj deceniji.

Ispitivanje šipova
SLT metoda (Static load test) koristi se za ispitivanje nosivosti i određivanje veličine sleganja šipova različitog prečnika i dužina pri statičkom opterećenju;
DLT metoda (Dynamic load test) koristi se za ispitivanje nosivosti i određivanje veličine sleganja šipova različitog prečnika i dužina pri dinamičkom opterećenju;
PDA metoda (Pile driving analysis) omogućava praćenje i optimizaciju procesa pobijanja prefabrikovanih betonskih i čeličnih šipova u tlo;
PIT (SIT) metoda (Pile(Sonic) integrity testing) koristi se za ispitivanje integriteta izvedenih šipova (dužine, prekida, suženja ili proširenja).

SLT
CPT
DLT
SLT-statičko ispitivanje
CPT/CPTU opiti
DLT-dinamičko ispitivanje


Laboratorija za puteve i geotehniku
Laboratorija za puteve i geotehniku akreditovana je kod Akreditacionog tela Srbije – ATS prema SRPS ISO/IEC 17025:2006. U njoj se vrše ispitivanja tla (identifikaciono–klasifikaciona ispitivanja, fizičko–mehanička modelska ispitivanja), kamenog agregata i brašna, bitumena i bitumenskih emulzija, asfaltnih mešavina. U okviru laboratorijskih ispitivanja na terenu vrši se kontrola kvaliteta ugrađenog materijala i izvedenih radova ( prethodna, tekuća, kontrolna ispitivanja i izvođenja opita in situ ).

Projektovanje puteva i sanacija klizišta
U okviru projektovanja značajno mesto u radu zauzimaju geotehnička istraživanja terena i projekti sanacije klizišta - nestabilnih kosina useka i nasipa puteva i prirodno nestabilnih padina . Značajna su i projekovanja svih vrsta fundiranja, rekonstrukcija i sanacija objekata različitih namena. Ističe se i iskustvo u oblasti putarstva, na projektovanju novih, rehabilitacija i rekonstrukcija postojećih puteva svih rangova sa pratećim objektima i dimenzionisanjem kolovoznih konstrukcija.

Nadzor
Naši inženjeri imaju veliko iskustvo u kontroli i proveri kvaliteta izvođenja svih vrsta radova, kontroli građevinske dokumentacije i praćenju radova u skladu sa njom, kao i rešavanju novonastalih situacija tokom izvođenja radova.

Galerija Centra za puteve i geotehniku


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke