Tehnička rešenja

Strana 1.

R.br. Naziv tehničkog rešenja
1
K.Đoković, L.Čaki, N.Šušić, G.Hadži-Niković: „Modifikovani PIN-HOLE aparat za određivanje disperzivnosti finozrnih tla“ (M 84), 2014 Prilog
2
Z.Radojević, M.Arsenović, Z.Bačkalić: „Definisanje kvaliteta opekarske sirovine sa ležišta Resanac-Polej C kod Male Plane i načina primene ugljene prašine za proizvodnju poroziranih blokova“ (M 84), 2014 Prilog
3
M.Vasić, A.Mihajlov: „Def KALKULATOR“ (M 85), 2014 Prilog
4
A.Terzić, Z.Radojević, Lj.Miličić: „Proizvodnja vatrostalnog torkret betona sa dodatkom letećeg pepela kao otpadnog materijala za primenu u industrijskim termičkim agregatima“ (M 84), 2014 Prilog
5
A.Mitrović, Lj.Miličić, D.Bojović, D.Nikolić: „Portland- kompozitni cement sa dodatkom metakaolina“ (M 84), 2014 Prilog
6
K.Janković, D.Bojović, D.Nikolić: „Betonski blokovi za popločavanje sa agregatom od drobljene opeke“ (M 84), 2013 Prilog
7
K.Janković, Lj.Lončar, D.Bojović, D.Nikolić: „Unapređenje stepena otpornosti jedinica za isgurno čuvanje primenom betona ultra viskoih čvrstoća“ (M 84), 2010 Prilog
8

B.Petrović, V.Trujić, V.Gardić, V.Conić, Lj.Mišić: „Tehnološki postupak reciklaže cinka iz rastvora za decinkovanje iz procesa toplog cinkovanja“ (M 83), 2010 Prilog

9
V.Grabulov, Z.Odanović: “Tehnologija izrade i zavarivanja dvoslojnih panciranih čelika“, Projekat:Istraživanje u oblasti metalurgije i specifičnih metalnih materijala za NVO (Tehnički izveštaji-VTI-004-01-0453 i Elaborat-VTI-004-01-0375), 2009.god.,Beograd Prilog a-Mišljenje , Prilog b-Potvrda
10
B.Budisavljević: "Programski paket SLC (Sound Level Calculation)" (M 85), 2010. Prilog a-Mišljenje, Prilog b-Odluka, Prilog c-Potvrda
11
B.Budisavljević: "RTCE – programsko rešenje za ocenu krivih reverberacije" (M 85), 2010. Prilog a-Mišljenje, Prilog b-Odluka, Prilog c-Potvrda
12
B.Budisavljević, A.Milenković, D.Boljević: "Softverski paket T 2002 – Toplotna zaštita objekta" (M 85), 2010. Prilog a-Mišljenje, Prilog b-Odluka, Prilog c-Potvrda
13
B.Budisavljević, A.Milenković: "Program RL Measure" (M 85), 2010. Prilog a-Mišljenje,Prilog a-Odluka
14
K. Janković, D. Nikolić, D. Bojović, Lj. Lončar: "Unapređenje stepena otpornosti jedinica za sigurno čuvanje primenom betona ultra visokih čvrstoća" (M 84), 2010. Prilog
15
A. Mitrović, Lj. Miličić, B. Ilić,  "Dobijanje metakaolina kalcinacijom kaolinske gline preduzeća Kaolin-Valjevo" (M 83), 2010 Prilog a-Mišljenje, Prilog b-Odluka
16
N. Bajić, V. Grabulov, D. Veljić, B. Bobić, M. Mirković: "Rotacioni granulator za proizvodnju granulata univerzalnog aglomeriranog praška za zavarivanje EPP postupkom" (M 84), 2010. Prilog a-Potvrda, Prilog b-Mišljenje, Prilog c-Odluka
17
N. Bajić, M. Rakin, V. Grabulov: "Univerzalni aglomerirani prašak za EPP zavarivanje" (M 84), 2010 Prilog a-Potvrda , Prilog b-Mišljenje, Prilog c-Odluka
18
D. Rakić,  A. Viličić: "DAS 1.41-Data acquisition software" (M 85), 2010 Prilog a-Mišljenje , Prilog b-Odluka


Strana 2.

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke