Sertifikaciono telo - Registar sertifikovanih proizvoda

2021.godina

Sertifikaciono telo Instituta IMS vodi ažurnim elektronske baze registara izdatih sertifikata, koji sadrži pozivanje na tehničke propise na osnovu kojih je sproveden postupak sertifikacije.

Podaci o sertifikovanim proizvodima su na upit dostupni javnosti, a informaciju o validnosti ili postojanju određenih sertifikata za konkretne proizvode možete zatražiti popunjavanjem dole navedenih polja.


Predmet provere iz Registra

Proizvođač *

Naziv proizvoda *

Oznaka proizvoda *

Podaci o podnosiocu zahteva

Ime i prezime *

Kompanija u kojoj ste zaposleni *

Email *

Kontakt telefon *


Napomena (opciono)


  

* - obavezna polja za unos